Best verkochte producten

Aanbiedingen

Informatie

Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Bain-marie.nl


Bain-marie.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid
van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Gastronormbakken.com betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en
verspreiden van de informatie op deze site.


De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud.
De tarrieven zijn onderhevig aan wijziging en Bain-marie.nl kan geenszins
verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.


Bain-marie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirect als direct
schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.
Door de bezoeker van de site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak dit
bezoek en/of de op de website gepresenteerde informatie ontleend worden.


Bain-marie.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op
deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen,
welke op basis van deze informatie door de bezoeker van onze website en/of derden wordt
genomen.


In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is Bain-marie.nl
niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.